رینگ های نمونه برداری
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی
بستن پنجره