دستگاه غیر اتوماتیک اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک CF-M20  با ظرفیت 20 و 10  نمونه
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی
بستن پنجره
تصویر بعدی