دستگاه اندازه گیری اتوماتیک هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به روش بار افتان  با ظرفیت 10 نمونهFH10 مدل
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی
بستن پنجره