دستگاه اندازه گیری اتوماتیک هدایت هیدرولیکی اشباع خاک بروش بار ثابت و بار افتان   با ظرفیت 5 نمونه برای بار ثابت و 5 نمونه برای بار افتان  CF10  مدل
 
تصویر قبلی
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی
بستن پنجره